TERÀPIES

LOGOPÈDIA CENTRE/DOMICILI

LOGOPÈDIA CENTRE/DOMICILI

Els nostres serveis en logopèdia són:

Les patologies sobre les quals intervenim estan relacionades amb nens, adolescents i adults que presentin:

 • Alteracions i disfuncions de la Motricitat Orofacial en:
  • Respiració.
  • Alteracions en la succió, masticació i deglució que alteren o no un tractament d’ortodòncia.
  • Fre lingual alterat.
  • Alteracions temporo-mandibulars (ATM)
  • SAOS i roncs.
 • Alteracions en la parla.
 • Alteracions en la veu.
 • Necessitat d’estimulació del llenguatge.
 • Alteracions per causes neurològiques:
 • Alteracions en la lectoescriptura.

 

LOGOPÈDIA INFANTIL

En l’etapa infantil, el llenguatge és el vehicle de l’aprenentatge: tan de la lectoescriptura (en les primeres etapes) com de la resta de coneixements científics aplicats que s’ensenyen en la resta de les etapes escolars.

El Logopeda pot actuar en diferents àmbits: educatiu, lingüístic, conductual, clínic, etc.

La necessitat d’acudir al logopeda pot ser detectada per les persones de l’entorn del nen (pares i professors) si s’observen algun d’aquests símptomes:

 • El nen parla poc, no parla, o bé; no s’entén el que diu quan parla
 • Parla ràpid, s’atropella o tartamudeja.
 • Li costa trobar les paraules, quan parla no organitza bé les idees.
 • El nen respira amb la boca oberta.
 • Presenta afonia amb freqüència o canvis severs en el to de veu.
 • Es sospita que té una pèrdua auditiva o que no discrimina paraules o sons semblants.
 • Presenta dificultats per pronunciar alguns sons.
 • Presenta la barbeta avançada o retraiguda, deglució atípica, i potser alhora no pronuncia adequadament algun só, no mastega bé el menjar.
 • Presenta alteracions per lesió neurològica o física que afecta al llenguatge, com Paràlisi Cerebral, Espina Bífida, traumatismes,malalties o altres.
 • Presenta alteracions sensorials.
 • Presenta retard general del desenvolupament i del llenguatge.
 • No aconsegueix seguir instruccions lingüístiques simples.
 • Té dificultats a l’hora de llegir o escriure correctament.
 • Altres dificultats relacionades amb el llenguatge i la comunicació.
 • En el tractament de Logopèdia és molt important comptar amb la col·laboració i la implicació de pares i les persones adultes de l’entorn.

 

LOGOPÈDIA ADULTS

A l’edat adulta, el llenguatge forma part de la comunicació i la relació social.

És recomanable consultar el logopeda en les següents situacions:

 • El logopeda pot rehabilitar el llenguatge funcional i la parla, la veu i la deglució en cas de pèrdua per accident, ICTUS I TCE. També per conservar el major número possible de funcions comunicatives en els casos de malalties degeneratives com l’Alzheimer o el Pàrkinson.
 • Dificultats de deglució per postoperatoris de cirurgia maxil·lofacial, laringectomies, gloseptomies,…
 • Quequeig, dificultat per parlar en públic, problemes de dicció articulatòria, parla ràpida,…
 • Disfonies congènites o adquirides, nòduls, …
 • Dislèxia, alteració de la comprensió lectora, disortografia, …
 • Problemes de pronunciació d’alguns sons (rotacisme, sigmatisme, etc.), dificultats d’organització en el discurs verbal, …
 • Deglució atípica.

El factor d’èxit més important en el tractament logopèdic dels adults és la major implicació dels pacients.

Descarregar tríptic informatiu

Logopèdia especialitzada en Motricitat Orofacial

La Motricitat Orofacial és una disciplina professional de la logopèdia. S’encarrega de la prevenció, avaluació i tractament de les alteracions de la musculatura orofacial cervical. La seva base es centra en el funcionament del Sistema Estomatognàtic (SE), que és el conjunt d’òrgans que possibilita parlar, respirar, menjar, mastegar, deglutir, succionar, respirar, besar, etc.

La Teràpia Miofuncional, es defineix com el conjunt de tècniques i procediments posats en pràctica per millorar o corregir el desequilibri o alteracions de la musculatura orofacial cervical, aconseguint nous patrons musculars, eliminació dels hàbits orals nocius i millorament de l’estètica del pacient.

Com treballem?

 1. Entrevista informativa per donar a conèixer el servei.
 2. Anamnesi o història clínica.
 3. Exploració logopèdica.
 4. Diagnòstic i pronòstic
 5. Pla terapèutic.
 6. Lliurament d’informe.
 7. Intervenció i assessorament a famílies, escoles i altres professionals.

Es dissenya un programa d’intervenció personal, amb els objectius que es volen aconseguir.

Per treballar els objectius es presenten un seguit d’activitats adaptades a les necessitats de cada pacient i del seu context..

El nostre mètode permet assistir als pares/mares a les sessions de logopèdia per tal d’oferir al nen/a un ambient lúdic i familiar.

També permet entrenar els exercicis conjuntament i afavorir el bon treball a casa. Així, s’optimitza el temps i els resultats s’obtenen més aviat.

Considerem fonamental la implicació familiar i de la resta de professionals que estan en contacte amb el nen per treballar de forma contínua i poder donar estratègies, eines, pautes i coordinar el tractament.