TERÀPIES

DISLÈXIA

DISLÈXIA

LA DISLÈXIA

La Dislèxia és un dels trastorns de l’aprenentatge més freqüent a les aules, estudis diuen que entre un 5 o un 10% de la població té dislèxia, és a dir que en una classe de 30 nens pot haver un promig de 3 nens amb dislèxia.

Per aquest motiu considerem important fer una detecció i intervenció precoç per tal de poder ajudar als qui pateixen les dificultats pròpies del trastorn, així com formar als diferents professionals que aportaran les estratègies necessàries per tal d’afrontar amb èxit tan la vida acadèmica dels alumnes com en la seva vida personal.

Els psicòlegs i psicopedagogs del nostre centre estan àmpliament formats a nivell diagnòstic, tractament i pautes a famílies i escoles.

 Ens interessa estar actualitzats amb els nous descobriments i millores de les intervencions per tal que puguem aportar el millor servei existent. Des de PsicoAt hem instaurat un grup de treball especialitzat en poder realitzar protocols de detecció i tractament de la Dislèxia en tots els nivells acadèmics i que han donat molt bons resultats al llarg del temps ja sigui en adquisició d’estratègies adequades com en manteniment de les millores obtingudes.

Les dificultats presentades en la dislèxia varien en funció de cada persona però poden presentar lectures poc automatitzades, lentes, dificultat en l’ortografia, en la memorització de les taules de multiplicar, en la realització de problemes matemàtics, en les seqüències, hi ha variacions en les comprensions lectores, mostren una gran diferència entre esforç i resultats obtinguts, entre d’altres. A més de totes aquestes dificultats acadèmiques podem trobar manifestacions com a conseqüència de les esmentades com poden ser: rebuig  per les tasques relacionades amb la lectura, invenció de paraules, vergonya a llegir en públic, falta de temps per acabar les tasques, baixa autoestima, dificultats de comportament, ansietat… Per tot això és necessari un treball exhaustiu personalitzat i adequat a l’edat i necessitats.

Protocol reeducació dislèxia