TERÀPIES

REEDUCACIÓ CENTRE/DOMICILI

REEDUCACIÓ CENTRE/DOMICILI

El Servei de Reeducació Psicopedagògica està dirigit a l’anàlisi individualitzat i la intervenció dels dèficits que originen un rendiment escolar per sota del desitjable;o per aquelles persones que volen instaurar un bon hàbit d’estudi i de treball, unes bones tècniques adaptades a cada contingut d’estudi o aprenentatge i un hàbit de treball autònom i responsable.

El servei de reeducació psicopedagògica el poden utilitzar tan nens com joves i adults.


Abans de l’edat adulta, el servei està dirigit a:

  • Nens o joves amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat, o bé; amb característiques afins a aquest tipus de dificultat.
  • Nens o joves amb capacitat intel·lectual límit que vulguin potenciar al màxim o afavorir el seu desenvolupament intel·lectual i rendiment escolar.
  • Nens/es o joves amb falta de motivació pels estudis i/o falta d’hàbit d’estudi.
  • Nens/es o joves amb bloquejos emocionals i/o rebuig a les tasques escolars, per angoixa excessiva davant la frustració d’ afrontar una tasca intel·lectual o escolar que no es veuen capaços de realitzar.
  • Nens/es o joves amb bones capacitats i rendiment escolar que volen construir un bon hàbit i tècniques d’estudi de cara a assegurar la seva evolució, interès i esforç en cursos superiors.

Els nens amb dificultats en el rendiment escolar troben, en el procés de reeducació, un seguiment individualitzat de l’evolució escolar, un conjunt d’estratègies que permeten millorar el funcionament del nen tan en l’àmbit escolar com en la resta d’entorns de la seva vida, un acompanyament en el procés d’aprenentatge i un ajut per adquirir habilitats i capacitats bàsiques necessàries per la vida adulta.


En l’edat adulta, el servei de reeducacions pot indicat en els casos de:

  • Entrenament en tècniques d’estudi
  • Recuperació de la lectoescriptura
  • Millora del raonamet lògic matemàtic

Els adultsn que utilitzen aquest servei reprenen capacitats i habilitats que donaven per perdudes i obtenen millores en el funcionament autònom de les àrees treballades durant el procés de reeducació.

Aquest tipus de tractament és impartit per professionals (psicòlegs) especialitzats en aquest tipus de procediments que, per la seva formació, poden atendre els nens o joves des de les vessants cognitiva, personal i social. El grup de psicòlegs que treballa fent reeducacions psicopedagògiques realitza sessions de supervisió al nostre centre per incrementar la seva efectivitat i obtenir la formació i el suport continuat per a cada cas.

Descarregar tríptic informatiu

Protocol reeducació dislèxia