Eva Serrano

Eva Serrano

Col. COPC Nº 17327. Llicenciatura en Psicologia, Universitat de Barcelona.Títol de monitora de temps de lleure. Realització del pràcticum durant un curs escolar, a la Fundació Adana d’ajuda al déficit d’atenció en nens, adolescents i adults. Participació en el projecte “L’Educador Itinerant”. Barcelona, 2008. Curs de reeducacions psicopedagògiques des de l’abordatge conductual, Fundació Adana, 2008. Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) a la UB, 2009. Màster en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil a ISEP, 2012

Reeducadora a PSICOAT des de setembre del 2008: Redacció d’ informes i orientació psicopedagògica. Assessorament psicològic a pares i escoles. Coordinació amb diferents professionals de la salut. Formació de Reeducadors psicopedagògics de PSICOAT. Tallers d’Habilitats Socials amb nens i adolescents.