Entrades a Serveis a escoles i altres

Serveis a Escoles

Serveis a Escoles

PSICOAT segons la demanda, necessitats i característiques de les escoles porta a terme el serveis que es requereixin.

Tots els Serveis a les escoles es porten a terme amb una coordinació eficaç entre l’escola i els professionals del centre escolar adequada en cada moment i per a cada Servei.

PSICOAT és una EXTENSIÓ de l’escola, permetent oferir al professorat, pares i alumnes, serveis de qualitat, adaptats a la realitat i necessitats específiques de cada centre i amb una coordinació eficaç, que eviten el desplaçament de les famílies i milloren el funcionament escolar.

ELS NOSTRES SERVEIS MÉS FREQÜENTS A LES ESCOLES SÓN:

  • SERVEI DE REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICALes reeducacions psicopedagògiques són un servei d’intervenció psicopedagògica, on l’objectiu primordial és millorar el rendiment i l’adaptació escolar dels nens i adolescents. Als centres escolars el procés de detecció el poden realitzar tant els pares, els professors com l’equip d’orientació de l’escola en qualsevol moment del curs escolar.
  • SERVEI DE LOGOPÈDIA
  • SERVEI D’ASSESSORAMENT AL PROFESSORAT
  • SERVEI DE VETLLADORS. El servei de reeducador-vetllador realitza una intervenció de suport al tutor dins l’aula que permet un major aprofitament de les classes pels nens que presenten dificultats d’aprenentatge, problemes de comportament o altres dificultats.
    • A l’inici és important realitzar una reunió amb el tutor per recollir informació referent a la situació actual del rendiment escolar i a la conducta a l’aula.
    • El reeducador-vetllador pot estar durant un número concret d’hores a l’aula, dins l’horari escolar, i acudir-hi tots o alguns dies de la setmana.

a. Tècniques d’Estudi
b. Taller d’Habilitats Socials
c. Taller de Lecto-escriptura

Més