All posts by psicoat admin

EL NOSTRE CENTRE

 

Psicòloga clínica Infanto-Juvenil. Col. COPC nº 7904. Màster en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil del Hospital Clínic. Responsable del departament Isep Clínic durant 10 anys. Formadora de psicòlegs, pares, docents, en màsters, xerrades, cursos, tallers. Experta en EMDR i Neurofeedback i membre de l’Associació I+D Neuroteràpies. Actualment Directora i Psicòloga Infanto-juvenil a PSICOAT, Centre d’Atenció Psicològica.

 

Galeria de fotos

Més

Tractaments específics

Tractaments específics

psicoat7

Al nostre centre disposem de professionals amb formació específica en EMDR – Dessensibilització i Reprocessament per Moviments Oculars.

L’EMDR, és un abordatge terapèutic innovador i validat científicament, que accelera el tractament d’un ampli ventall de psicopatologies causades per experiències difícils. És útil per tractar les fòbies, atacs de pànic, morts traumàtiques, dols i incidents traumàtics a la infància, així com el TEPT (Trastorn d’Estrés Post-Traumàtic). També és útil per alleujar l’angoixa i la fòbia a parlar en públic, millorar el rendiment a la feina, a l’esport i les interpretacions artístiques.

Va ser descobert i desenvolupat per la Dra. Francine Shapiro des de l’any 1987. Es basa en fer servir l’estimulació bilateral en un protocol especial relacionat amb les situacions traumàtiques que desencadena la dessensibilització i la desaparició de la simptomatologia.

El psicòleg treballa amb el pacient per identificar un problema específic que serà el focus del tractament. Seleccionarà els aspectes més importants i que més angoixen al pacient. La intervenció es basa en realitzar determinats moviments oculars o qualsevol altre tipus d’estimulació bilateral (visual, auditiva, kinestèsica) per facilitar l’evocació d’altres parts del record traumàtic o d’altres records associats.

L’estimulació bilateral facilita la connexió entre ambdós hemisferis i permet el processament de la informació i la disminució de la càrrega emocional. L’objectiu és que el pacient processi la informació del incident traumàtic de forma adaptativa aconseguint un canvi en les seves creences, una reducció de la simptomatologia i un millor funcionament a la vida quotidiana.Té en compte els components fisiològics de les dificultats emocionals, els estats emocionals dels símptomes que pertorben al pacient i les creences negatives. La duració del tractament potser des de 3 sessions per un trauma simple, fins a més d’un any per problemes complexos.

L’EMDR implica un abordatge centrat en el pacient, combina elements teòrics i clínics d’orientacions com el psicoanàlisi i la teràpia cognitu conductual entre d’altres. Permet que el terapeuta estimuli els mecanismes de curació inherents al propi individu.

Més

Informes Pericials

Informes Pericials

Un dels àmbits de la psicologia que, actualment està en creixement, és el de la Psicologia Forense. Aquesta àmplia disciplina permet acostar la psicologia als Tribunals de Justícia, entre d’altres:

 • Incloent els psicòlegs en els procediments judicials on, mitjançant l’Informe Pericial*, s’encarreguen d’aconsellar a jutges sobre els temes que tenen implicació psicològica, per dotar-los d’informació professional suficient per poder dictar sentència amb major coneixement de causa (per exemple, en el cas de separacions i divorcis, o bé; incapacitacions i invalideses derivades d’accidents laborals).
 • Utilitzant l’Assessorament psicològic a advocats, aquests poden orientar les demandes a les necessitats dels clients des d’una visió general de les diferents àrees d’afectació de la persona.

* L’Informe Pericial és un procediment d’avaluació, específic per a cada cas en particular, que dóna resposta a les diferents preguntes formulades per l’advocat que el sol·licita. Aquests informes es presenten com a prova en els judicis on el psicòleg que l’ha realitzat pot acudir-hi per tal de respondre les preguntes i resoldre els dubtes que l’informe pugui suscitar. És convenient que aquests informes els realitzin professionals especialitzats perquè posseeixen un major coneixement de les característiques i dels efectes que les situacions judicials poden comportar per a les persones implicades.

Els àmbits d’actuació més freqüents en que pot participar el psicòleg forense dins l’entorn dels Tribunals de Justícia són:


Dret Familiar

 • Mesures després de la separació i el divorci.
 • Mesures respecte als fills menors (Guarda i Custòdia).
 • Aspectes psicològics de la separació, el divorci i la nul·litat.
 • Nul·litat Matrimonial.
 • Acolliment i adopció.
 • Matrimoni de menors.


Dret Civil

 • Incapacitacions Civils.
 • Avaluació psicològica de la responsabilitat.
 • Capacitat Civil en la presa de decisions (contractes, testaments tutelars, canvi de sexe, esterilització de joves amb retard mental).
 • Valoració del dany moral.


Dret Laboral

 • Incapacitacions laborals.
 • Simulació i problemes psicofisiològics contemplats en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assetjament al lloc de treball (“mobbing”, assetjament sexual).
 • Valoració de seqüeles psicològiques en accidents laborals.


Dret Penal

 • Delits i faltes
Més

Serveis a Escoles

Serveis a Escoles

PSICOAT segons la demanda, necessitats i característiques de les escoles porta a terme el serveis que es requereixin.

Tots els Serveis a les escoles es porten a terme amb una coordinació eficaç entre l’escola i els professionals del centre escolar adequada en cada moment i per a cada Servei.

PSICOAT és una EXTENSIÓ de l’escola, permetent oferir al professorat, pares i alumnes, serveis de qualitat, adaptats a la realitat i necessitats específiques de cada centre i amb una coordinació eficaç, que eviten el desplaçament de les famílies i milloren el funcionament escolar.

ELS NOSTRES SERVEIS MÉS FREQÜENTS A LES ESCOLES SÓN:

 • SERVEI DE REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICALes reeducacions psicopedagògiques són un servei d’intervenció psicopedagògica, on l’objectiu primordial és millorar el rendiment i l’adaptació escolar dels nens i adolescents. Als centres escolars el procés de detecció el poden realitzar tant els pares, els professors com l’equip d’orientació de l’escola en qualsevol moment del curs escolar.
 • SERVEI DE LOGOPÈDIA
 • SERVEI D’ASSESSORAMENT AL PROFESSORAT
 • SERVEI DE VETLLADORS. El servei de reeducador-vetllador realitza una intervenció de suport al tutor dins l’aula que permet un major aprofitament de les classes pels nens que presenten dificultats d’aprenentatge, problemes de comportament o altres dificultats.
  • A l’inici és important realitzar una reunió amb el tutor per recollir informació referent a la situació actual del rendiment escolar i a la conducta a l’aula.
  • El reeducador-vetllador pot estar durant un número concret d’hores a l’aula, dins l’horari escolar, i acudir-hi tots o alguns dies de la setmana.

a. Tècniques d’Estudi
b. Taller d’Habilitats Socials
c. Taller de Lecto-escriptura

Més

Atenció a la gent gran

 A PSICOAT oferim el nostres serveis d’Atenció a la gent gran, en el Centre i a DOMICILI.

L’envelliment és una etapa més del cicle vital, junt amb la infància, l’adolescència i l’edat adulta. Com a la resta d’etapes evolutives es produeixen una sèrie de canvis progressius a nivell físic (deteriorament progressiu de les funcions físiques) , psicològic (declivi progressiu d’algunes funcions mentals) i social (transformacions del medi familiar i de la vida professional) i en cada persona es produeixen en un moment i grau diferent ja que es tracta d’un procés dinàmic.

L’evolució psicològica normal de la vellesaimplica un procés continu de creixement intel·lectual, emocional i psicològic. Tot i que hi ha un deteriorament gradual dels sistemes corporals degut al procés d’envelliment, la majoria de persones grans mantenen les seves capacitats cognitives i psíquiques o poden arribar a millorar-les. Per tant és important diferenciar l’envelliment normal del patològic. L’envelliment patològic està relacionat amb factors externs com malalties, influències ambientals o un estil de vida no saludable.

Alguns dels problemes que poden sorgir en aquesta etapa del cicle vital són:

 • Problemes d’autoestima relacionats amb els canvis en l’aspecte físic.
 • Aïllament social.
 • Processos de dol deguts a pèrdues de familiars, amics i referents socials.
 • Confusió aguda (delirium) després d’una hospitalització, quan ha estat ingressat/da, o en un canvi de domicili.
 • Trastorn depressiu.
 • Ansietat i estrès (agorafòbia, trastorn adaptatius ansiosos, somatitzacions).
 • Trastorns psicòtics que poden aparèixer degut a l’aïllament, pels dèficits sensorials o associats a malalties somàtiques i els seus tractaments.
 • Deteriorament cognitiu lleu.
 • Pseudodemències (Demència secundària a Trastorn Depressiu).
 • Demències :
  Degeneratives primàries: corticals (Alzheimer), subcorticals(demència associada a la malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington, Paràlisi Supranuclear Preogressiva) i corticosubcorticals (Demència per cossos de Lewy, Demència Frontotemporal, Degeneració Corticobasal).
  Demències vasculars: Demència multiinfart, de petits vasos, d’ infart estratègic o per isquèmia-hipòxia.
  Demències secundàries: hidrocefàlies, neoplàsies, metabòliques o nutricionals, demències carencials (Encelopatia de Wernicke-Korsakoff), traumàtiques, desmielinitzants (Esclerosi Múltiple), tòxiques, víriques i infeccioses (SIDA, malaltia de Creutzfeldt-Jakob.
 • Sobrecàrrega dels cuidadors de persones a càrrec
 • Dificultats derivadesde la forma d’experimentar i viure la sexualitat

Un tractament personalitzat a nivell emocional i/o de rehabilitació i estimulació de les funcions cognitives permet la millora d’aquests processos i de les tasques quotidianes, afavorint l’autonomia i la qualitat de vida de la persona.

Més

Assessorament a professionals de la psicopedagogia i pares

Assessorament a professionals de la psicopedagogia i pares

El servei d’Assessorament a Professionals de la Psicopedagogia i Pares està dirigit a donar pautes i suport a les persones de l’entorn dels nens o joves amb dificultats d’aprenentatge. Pot ser un ASSESSORAMENT PUNTUAL, amb un SEGUIMENT EN EL TEMPS(setmanal, quinzenal, mensual, trimestral, anual),l’assistència a un CURS DE FORMACIÓ de pautes individual o en grup, o assistència a GRUPS DE PARES O PROFESSIONALS.

Tan els tutors a les aules com els professors particulars als domicilis, poden tenir dubtes sobre com tractar nens o joves amb determinades problemàtiques. Tots tenim llibres, hem fet cursos, però la dificultat està en adaptar les decisions i estratègies a cada persona individual, a les característiques específiques d’una escola, a la manera de treballar i de ser de cada professor i nen o jove. Els professionals de PSICOAT amb un anàlisi individualitzat, els poden ajudar a concretar la millor estratègia a seguir.

Els pares de nens o joves amb dificultats d’aprenentatge solen trobar-se amb situacions i conflictes a l’hora de donar-los suport o fer el seguiment de l’evolució escolar.

En ocasions ja han fet una bona intervenció i el jove ha tingut una bona evolució, però els hi han donat l’alta, sent difícil portar a terme de manera sistemàtica i perseverant el que ja sabem que hem de fer. El fet de tenir un professional setmanal, quinzenal, mensual o trimestralment, ens ajuda a mantenir l’actitud positiva d’ajuda, no decaure i continuar aplicant les eines educatives que ajudaran, els nostres fills, a continuar la seva evolució personal, la seva millora i assegurant-nos el bon pronòstic del seu trastorn. Els professionals de PSICOAT els poden ajudar a concretar i mantenir la millor estratègia a seguir.

Els nens o joves que estan a punt de finalitzar o que ja han finalitzat el procés de reeducació, poden continuar necessitant la supervisió de l’adult per mantenir les millores aconseguides. En aquests casos, l’assessorament a pares els pot guiar en aquest procés.

Els pares i professionals en moments puntuals han de prendre decisions importants com en una entrevista amb el seu tutor, la decisió d’una repetició de curs o d’un canvi d’escola, un canvi de domicili o ciutat, actuacions respecte al grup d’amistats i la seva influència, actuacions respecte a horaris d’estudi, de sortides nocturnes, inici del coneixement o abús de drogues, substàncies tòxiques,etc., on un assessorament puntual a PSICOAT els hi pot ajudar a analitzar i concretar la decisió més encertada per ajudar al nen o jove.

Més

COM TREBALLEM

COM TREBALLEM

psicoatcentroPSICOAT, CENTRE D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA és un centre privat de psicologia multidisciplinar interessat en donar atenció a nens, adolescents i adults des d’una perspectiva cognitiu-conductual oberta a eines de la teoria de la comunicació i teràpia familiar, constel·lacions familiars, EMDR i Neurofeedback.

Fundat per Susana Beltrán. Psicòloga Infanto-Juvenil i directora de PSICOAT. Màster en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil de la Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona, amb formació, actualització anual i experiència des de 1989, i de més de 15 anys en formació de psicòlegs, xerrades i conferències, publicació d’articles a revistes, premsa especialitzada, etc., col.laboracions i publicacions fruit d’investigacions, col.laboracions a ràdio i T.V.

Comptem amb professionals altament qualificats (amb Màsters, Posgraus, amb formació a l’Hospital Clínic de Barcelona, així com professionals que també treballen a hospitals de Catalunya), en Psicologia Infanto-Juvenil, Psicologia d’Adults, Logopèdia, psicòlegs experts en Reeducació Psicopedagògica i Intervenció Escolar, Psiquiatria, Psicologia Jurídica, EMDR i Neurofeedback.

Tots els serveis de PSICOAT estan coordinats entre sí per oferir la millor atenció al client.

El creixement personal i les millores de les dificultats són els objectius principals dels nostres tractaments.

PSICOAT s’adapta a les teves necessitats sense disminuir la qualitat dels seus serveis.

El nostre abordatge és multidisciplinar basat absolutament en l’adaptació individual (o “vestit a mida” per a cada cas) i la Coordinació de tots els departaments i professionals externs implicats en cada cas.

Tots els nostres Serveis atenen qualsevol de les següents demandes:

 • Avaluació Psicològica, Psiquiàtrica, Psicopedagògica, logopèdica i QEEG.
 • Solicitud d’Informes (neuropsicològics, orientació professional, personalitat, informes pericials, etc.).
 • Visita Puntual per una demanda concreta que no requereix tractament continuat
 • Assessorament professional, psicològic, logopèdic o psicopedagògic tant a pares, joves, adults, professors, escoles, i altres professionals implicats en la millora de les dificultats o en el creixement personal.
 • Avaluació i Tractament Multidisciplinar i Coordinat amb professionals implicats del nostre centre o de centres externs.
 • Seguiments amb visites mensuals, trimestrals o anuals de l’evolució de les intervencions, millora de les dificultats o evolució del creixement personal, familiar, en pautes educatives o a l’escola.
 • Tractaments en grups: entrenament en relaxació, habilitats socials, autoestima, etc.
 • Grups de Pares, Escola de Pares, per assessorament i entrenament en pautes educatives i creixement personal dels nostres fills.
 • Neurofeedback
 • EMDR
Més