Atenció a la gent gran

 A PSICOAT oferim el nostres serveis d’Atenció a la gent gran, en el Centre i a DOMICILI.

L’envelliment és una etapa més del cicle vital, junt amb la infància, l’adolescència i l’edat adulta. Com a la resta d’etapes evolutives es produeixen una sèrie de canvis progressius a nivell físic (deteriorament progressiu de les funcions físiques) , psicològic (declivi progressiu d’algunes funcions mentals) i social (transformacions del medi familiar i de la vida professional) i en cada persona es produeixen en un moment i grau diferent ja que es tracta d’un procés dinàmic.

L’evolució psicològica normal de la vellesaimplica un procés continu de creixement intel·lectual, emocional i psicològic. Tot i que hi ha un deteriorament gradual dels sistemes corporals degut al procés d’envelliment, la majoria de persones grans mantenen les seves capacitats cognitives i psíquiques o poden arribar a millorar-les. Per tant és important diferenciar l’envelliment normal del patològic. L’envelliment patològic està relacionat amb factors externs com malalties, influències ambientals o un estil de vida no saludable.

Alguns dels problemes que poden sorgir en aquesta etapa del cicle vital són:

 • Problemes d’autoestima relacionats amb els canvis en l’aspecte físic.
 • Aïllament social.
 • Processos de dol deguts a pèrdues de familiars, amics i referents socials.
 • Confusió aguda (delirium) després d’una hospitalització, quan ha estat ingressat/da, o en un canvi de domicili.
 • Trastorn depressiu.
 • Ansietat i estrès (agorafòbia, trastorn adaptatius ansiosos, somatitzacions).
 • Trastorns psicòtics que poden aparèixer degut a l’aïllament, pels dèficits sensorials o associats a malalties somàtiques i els seus tractaments.
 • Deteriorament cognitiu lleu.
 • Pseudodemències (Demència secundària a Trastorn Depressiu).
 • Demències :
  Degeneratives primàries: corticals (Alzheimer), subcorticals(demència associada a la malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington, Paràlisi Supranuclear Preogressiva) i corticosubcorticals (Demència per cossos de Lewy, Demència Frontotemporal, Degeneració Corticobasal).
  Demències vasculars: Demència multiinfart, de petits vasos, d’ infart estratègic o per isquèmia-hipòxia.
  Demències secundàries: hidrocefàlies, neoplàsies, metabòliques o nutricionals, demències carencials (Encelopatia de Wernicke-Korsakoff), traumàtiques, desmielinitzants (Esclerosi Múltiple), tòxiques, víriques i infeccioses (SIDA, malaltia de Creutzfeldt-Jakob.
 • Sobrecàrrega dels cuidadors de persones a càrrec
 • Dificultats derivadesde la forma d’experimentar i viure la sexualitat

Un tractament personalitzat a nivell emocional i/o de rehabilitació i estimulació de les funcions cognitives permet la millora d’aquests processos i de les tasques quotidianes, afavorint l’autonomia i la qualitat de vida de la persona.