Assessorament a professionals de la psicopedagogia i pares

Assessorament a professionals de la psicopedagogia i pares

El servei d’Assessorament a Professionals de la Psicopedagogia i Pares està dirigit a donar pautes i suport a les persones de l’entorn dels nens o joves amb dificultats d’aprenentatge. Pot ser un ASSESSORAMENT PUNTUAL, amb un SEGUIMENT EN EL TEMPS(setmanal, quinzenal, mensual, trimestral, anual),l’assistència a un CURS DE FORMACIÓ de pautes individual o en grup, o assistència a GRUPS DE PARES O PROFESSIONALS.

Tan els tutors a les aules com els professors particulars als domicilis, poden tenir dubtes sobre com tractar nens o joves amb determinades problemàtiques. Tots tenim llibres, hem fet cursos, però la dificultat està en adaptar les decisions i estratègies a cada persona individual, a les característiques específiques d’una escola, a la manera de treballar i de ser de cada professor i nen o jove. Els professionals de PSICOAT amb un anàlisi individualitzat, els poden ajudar a concretar la millor estratègia a seguir.

Els pares de nens o joves amb dificultats d’aprenentatge solen trobar-se amb situacions i conflictes a l’hora de donar-los suport o fer el seguiment de l’evolució escolar.

En ocasions ja han fet una bona intervenció i el jove ha tingut una bona evolució, però els hi han donat l’alta, sent difícil portar a terme de manera sistemàtica i perseverant el que ja sabem que hem de fer. El fet de tenir un professional setmanal, quinzenal, mensual o trimestralment, ens ajuda a mantenir l’actitud positiva d’ajuda, no decaure i continuar aplicant les eines educatives que ajudaran, els nostres fills, a continuar la seva evolució personal, la seva millora i assegurant-nos el bon pronòstic del seu trastorn. Els professionals de PSICOAT els poden ajudar a concretar i mantenir la millor estratègia a seguir.

Els nens o joves que estan a punt de finalitzar o que ja han finalitzat el procés de reeducació, poden continuar necessitant la supervisió de l’adult per mantenir les millores aconseguides. En aquests casos, l’assessorament a pares els pot guiar en aquest procés.

Els pares i professionals en moments puntuals han de prendre decisions importants com en una entrevista amb el seu tutor, la decisió d’una repetició de curs o d’un canvi d’escola, un canvi de domicili o ciutat, actuacions respecte al grup d’amistats i la seva influència, actuacions respecte a horaris d’estudi, de sortides nocturnes, inici del coneixement o abús de drogues, substàncies tòxiques,etc., on un assessorament puntual a PSICOAT els hi pot ajudar a analitzar i concretar la decisió més encertada per ajudar al nen o jove.